Vi er specialister i HR

Anzet A/S er specialister indenfor HR-ydelser  – herunder fleksible vikarer, rekruttering, Executive Search af C-level kandidater, Bestyrelses Headhunting, Interim og HR-support med bl.a. Outplacement forløb mm.
Om du har brug for dygtige medarbejdere eller er kandidat kan vi hjælpe.  

Anzet A-Z

Anzet A/S er specialister i bemandings- og HR-ydelser. Vores primære markedsområde er aktuelt koncentreret omkring to akser – Vestmotorvejen fra Køge til Storebæltsbroen og Sydmotorvejen. Men vi har også flere kunder på Fyn, i trekantsområdet Vejle, Kolding og Fredericia, samt i det øst- og midtjyske plus Esbjerg-området.

Anzet A/S blev grundlagt med en ambition om at være et alternativ til de traditionelle og lidt tunge konkurrenter. Vi er en fuldt ud digitaliseret virksomhed med fokus på kunden og kandidaten.

Vi ønsker at udfordre HR-branchen ved at være et skridt foran og have en anderledes tilgang til  kunderne og markedet. Det gør vi, fordi vi på den måde kan skabe mest værdi for vores kunder og kandidater. 

 

Anzets logo i blå

Vi vil levere den exceptionelle gode service

God service er en kombination af flere tiltag. For Anzet A/S er det en del af vores dna. Vi brænder for vores kunder og det gode samarbejde imellem jer som virksomhed, vores kandidater og selvfølgelig den performance, vi leverer.

Hos Anzet A/S er vi proaktive, vi er personlige, og vi forbinder alle led i virksomheden, som er inden for vores fagområder. Derudover er vi grundige og altid til for jer.

Samarbejdet mellem jer som virksomhed og Anzet A/S er et kardinalpunkt for den succes vi stræber efter. Vi lever og ånder for vores kunder og vil også gerne give jer den exceptionelle gode service.

Anzet A/S bidrager til samfundskontrakten

Anzet A/S bidrager til samfundskontrakten

Staten og erhvervslivet er dybt afhængige af hinanden, og der bør være et sundt samspil og balance mellem parterne for at skabe et inkluderende samfund med en høj sammenhængskraft.

Samfundskontrakten tager udgangspunkt i, at staten – det offentlige – bidrager med tryghed, uddannelser og fleksibel arbejdskraft, infrastruktur og sundhedsvæsen m.v., så virksomhederne har de bedste forudsætninger for at klare sig godt. Til gengæld mener vi, at erhvervslivet bør ’betale tilbage’ ved fx at støtte lokale indsatser og initiativer, der tilgodeser det faktum, at mange mennesker ikke får tilstrækkelig del i den positive udvikling.

Meningsfyldte jobs står selvfølgelig højt på listen, men mange andre former for støtte er også relevante.

I Anzet A/S bekender vi os til begrebet ’Samfundskontrakten’ som en del af vores CSR-politik.

Som bemandingsvirksomhed er det naturligt, at vi ønsker at bidrage til at hjælpe folk væk fra at blive forsørget af det offentlige til fordel for et aktivt og sprudlende virke på arbejdsmarkedet. Men vi engagerer os også gerne i lokale initiativer og indsatser, der generelt hjælper og støtter de svageste i samfundet.

Referencer

Seneste nyt fra Anzet

Kontakt os

Her finder du en liste over medarbejdere og deres kontaktinformationer samt en kontaktformular.

Bliv freelancer

Opret dig som freelancer. Som freelancer er du herre over din egen tid og bestemmer selv, hvilke arbejdsopgaver, du vil påtage dig.

Bliv vikar

Opret dig som vikar og få mulighed for at arbejde hos forskellige arbejdsgivere og i forskellige jobfunktioner.

Skulle du gå hen og blive syg, er det meget vigtigt at du:

  1. Ringer til os hver dag på telefon 7370 7083. Du skal ringe til os en time før du skal møde ind på daghold, er det aften-/nathold, så ring om formiddagen senest kl. 12:00, så vi kan nå at finde en evt. afløser for dig. Bliver telefonen ikke besvaret, så læg en besked.

  2. Senest kl. 13:00 på din første sygedag fremsender tro og love-erklæring til os. Klik her

  3. Giver os besked senest kl. 14:00 om du er klar til at møde på job igen den efterfølgende dag