Anzet 360° – processen med at udnytte kapaciteten hos dine medarbejdere bedst muligt.

For rigtig mange virksomheder gælder det, at omkostningerne til medarbejdere er den største eller næststørste post på budgettet. Små forbedringer her kan øjeblikkelig aflæses på bundlinjen. Det er også medarbejderne, der er altafgørende for virksomhedens udvikling.

Her kan Anzet 360° være en oplagt metode til at skabe disse forbedringer – og ikke mindst i tider, hvor kriser og usikkerhed præger planlægningen i mange virksomheder. Hverdagen er i mange organisationer præget af utallige små “udfordringer” – fx i form af ordren, der pludselig bliver større eller skal leveres før tiden, leverandørsvigt, sygdom, IT-problemer og lignende.

Har man rigeligt med medarbejdere, så kan disse udfordringer løses med den faste bemanding. Der er bare det ved det, at denne “rigelighed” koster i perioder, hvor der ikke er brug for den. Den forringer konkurrenceevnen.

Udfordringerne kan også betyde et mindre behov for kapacitet. Skal man så køre videre med overkapacitet – og se tiden an? Eller skal man gribe til afskedigelser med de negative konsekvenser, det medfører? Det kan man ikke sige noget generelt om andet end, at organisationen på forhånd kan være designet til nedgearing uden at det går ud over fastansatte funktionærer eller den faste stab af timelønnede

Det kræver kompetencer til at gennemregne de forskellige scenarier og adgang til de kilder, som kan levere de nødvendige medarbejdere – permanent eller tidsbegrænset.

Anzet 360° er med andre ord: “Processen med at matche de rette kompetencer til de enkelte jobs for at sikre optimal udnyttelse af medarbejderkapaciteten og samtidig sikre den fleksibilitet, som markedet kræver

Anzet 360° indeholder store muligheder for forbedringer, når det gribes rigtigt an.

Vi kan lave et analysearbejde for din virksomhed og indikere dine mulige forbedringer. Vi lover ikke 10 og 20% forbedringer, men kan vi forbedre med 3-5% er det da også et godt udgangspunkt for et møde. Er du enig, så er du velkommen til at kontakte os på tlf. 73 70 70 78

Grafik af hjul med serviceydelser

Skulle du gå hen og blive syg, er det meget vigtigt at du:

  1. Ringer til os hver dag på telefon 7370 7083. Du skal ringe til os en time før du skal møde ind på daghold, er det aften-/nathold, så ring om formiddagen senest kl. 12:00, så vi kan nå at finde en evt. afløser for dig. Bliver telefonen ikke besvaret, så læg en besked.

  2. Senest kl. 13:00 på din første sygedag fremsender tro og love-erklæring til os. Klik her

  3. Giver os besked senest kl. 14:00 om du er klar til at møde på job igen den efterfølgende dag