To personer i jakkesæt der kigger ind i kamera og smiler

Anzet A/S byder velkommen til Head of Tender & Large Accounts

(English version below)

Anzet A/S udvider forretningen og byder velkommen til Christopher Hollyoak Frederiksen som Head of Tender & Large Accounts. Anzet A/S er i kontinuerlig vækst, og med Christopher som en del af teamet, vil det nu i større omfang være muligt at udbyde HR- og bemandingsløsninger til storkunder.

Christopher kommer med mange års erfaring fra branchen. Han er dygtig til at skabe skræddersyede løsninger til kunderne således, at det giver en øget værdi for dem. Kalenderen er også allerede godt fyldt op, og der er fart på fra start.

”Jeg ser frem til at blive en del af en virksomhed, der fra start har taget en position i markedet! Med ansvar for at skulle løfte en ny businessunit ser jeg frem til at positionere Anzet endnu stærkere i markedet i Danmark.” – Christopher Hollyoak Frederiksen

Christopher bliver ansvarlig for udbud og storkunder hos Anzet A/S, hvilket er et område, som der opleves en større og større efterspørgsel på.

CEO for Anzet A/S, Simon Larsen, ser også meget frem til Christophers start:

”Jeg har kendt Christopher i flere år og fulgt hans flotte udvikling i sin karriere. Derfor glæder jeg mig også meget til at have ham på vores team – for jeg ved, hvor dygtig og ambitiøs han er. Der er plads til de tårnhøje ambitioner hos Anzet og til konstant at udvikle på vores forretning, så vi altid kan bevæge os fremad.” – Simon Larsen

”Der hvor vi har størst mulighed for at kunne differentiere os er ved at levere unikke løsninger, som er tilpasset vores kunder. Og det har vi gode forudsætninger for som moderne vikar og rekrutteringsforretning. Jeg er tryg ved at træde ind i Anzet og tror på succesen fordi Anzet er en virksomhed der tør investere og har en levende – ”can do attitude!”” – Christopher Hollyoak Frederiksen

 

Christopher kan kontaktes på tlf. +45 30 87 13 79 eller mail cf@anzet.dk

Stort velkommen til Christopher!

 

Anzet A/S welcomes new Head of Tender & Large Accounts

Anzet A/S expands the business and welcomes Christopher Hollyoak Frederiksen as Head of Tender & Large Accounts. Anzet A/S is continuously expanding, and with Christopher onboard, it is now possible to offer HR and recruitment solutions to large accounts to a greater extent.

Christopher has many years of experience in this line of business. He is skilled at creating tailor-made solutions for our customers and ensuring increased value to their business and his calendar is already almost fully booked.

“I look forward to becoming part of a team which from the very start has taken a position in the market! With the responsibility of lifting a new business unit, I look forward to position Anzet A/S even stronger in the market in Denmark.” – Christopher Hollyoak Frederiksen.

Christopher will be responsible for tenders and large accounts at Anzet A/S, an area in which there is an increased demand.

CEO of Anzet A/S, Simon Larsen, looks very much forward to welcoming Christopher at Anzet A/S:

“I have known Christopher for several years and have followed the impressive development in his career. I look very much forward to having him on our team – because I know how skilled and ambitious, he is. At Anzet there is room for sky-high ambitions- we wish to constantly develop our business, that way we can always move forward.” – Simon Larsen.

” The area where we have the largest opportunity to differentiate ourselves is by delivering the unique solutions, which are adapted to our customers. And we have good prerequisites for this as a modern substitute and recruitment business. I am comfortable in stepping into Anzet, and I believe in the success because Anzet is a company which dares to invest and has a living ‘can do attitude’” – Christopher Hollyoak Frederiksen

 

Christopher can be contacted by phone: +45 30 87 13 79 or e-mail cf@anzet.dk

A big welcome to Christopher!

To personer i jakkesæt der kigger ind i kamera og smiler

Skulle du gå hen og blive syg, er det meget vigtigt at du:

  1. Ringer til os hver dag på telefon 7370 7083. Du skal ringe til os en time før du skal møde ind på daghold, er det aften-/nathold, så ring om formiddagen senest kl. 12:00, så vi kan nå at finde en evt. afløser for dig. Bliver telefonen ikke besvaret, så læg en besked.

  2. Senest kl. 13:00 på din første sygedag fremsender tro og love-erklæring til os. Klik her

  3. Giver os besked senest kl. 14:00 om du er klar til at møde på job igen den efterfølgende dag