Anzet A/S opnår ISO 14001-certificering

Anzet A/S har med stolthed opnået ISO 14001-certificering, hvilket markerer en betydningsfuld milepæl i vores rejse mod ansvarlig miljøledelse og bæredygtig praksis. Denne certificering understreger vores engagement i at minimere vores miljømæssige fodaftryk og forbedre vores forretningspraksisser for en mere bæredygtig fremtid.

ISO 14001-certificeringen er et resultat af vores dedikerede arbejde med at identificere, overvåge og reducere vores indvirkning på miljøet. Gennem en omfattende vurdering af vores miljøpraksis, udvikling af målrettede forbedringsmål og implementering af effektive systemer til overvågning og rapportering, har vi skabt et miljøledelsessystem, der ikke blot opfylder, men også overgår de krav, der er fastsat af ISO 14001-standarden.

Vores partnerskab med Erhvervshus Sjælland og Lekon Rådgivning ApS har været afgørende for vores succesfulde certificeringsproces. Deres ekspertise og vejledning har været uvurderlig, og vi værdsætter det tætte samarbejde, der har gjort det muligt for os navigere i certificeringsprocessen.

“Opnåelsen af ISO 14001-certificeringen er en bekræftelse på vores engagement i at drive en virksomhed, der er både økonomisk levedygtig og miljømæssigt ansvarlig,” udtaler Simon Larsen, CEO i Anzet A/S. “Vi tror på, at virksomheder har en central rolle at spille i at adressere de presserende miljømæssige udfordringer, og vi er fast besluttede på at være en del af løsningen.”

Vores ISO 14001-certificering bekræfter ikke kun vores forpligtelse til miljøbeskyttelse, men det er også et skridt fremad i vores bestræbelser på at øge effektiviteten og minimere spild i vores drift. Ved at integrere bæredygtighed i vores forretningsmodel reducerer vi vores miljømæssige påvirkning. Vi styrker samtidig vores konkurrenceevne og positionerer os som en attraktiv partner for vores kunder og samarbejdspartnere.

Som en virksomhed, der vægter ansvarlig forretningspraksis højt, er vi overbeviste om, at vores succes kan være med til at inspirere andre virksomheder til at følge vores eksempel. Vi tror på, at ved at arbejde sammen kan vi skabe en mere bæredygtig fremtid for alle.

Anzet A/S’ ISO 14001-certificering er ikke blot en milepæl i vores egen rejse, men det er også et løfte om vores fortsatte engagement i at drive en virksomhed, der respekterer og beskytter vores planet.

to personer der smiler til kameraet.

Skulle du gå hen og blive syg, er det meget vigtigt at du:

  1. Ringer til os hver dag på telefon 7370 7083. Du skal ringe til os en time før du skal møde ind på daghold, er det aften-/nathold, så ring om formiddagen senest kl. 12:00, så vi kan nå at finde en evt. afløser for dig. Bliver telefonen ikke besvaret, så læg en besked.

  2. Senest kl. 13:00 på din første sygedag fremsender tro og love-erklæring til os. Klik her

  3. Giver os besked senest kl. 14:00 om du er klar til at møde på job igen den efterfølgende dag