Anzet A/S påbegynder ISO 14001-certificering i partnerskab med Erhvervshus Sjælland og Lekon Rådgivning ApS

Skridtet mod ansvarlig miljøledelse

Anzet A/S tager et betydningsfuldt skridt mod at styrke både vores miljøledelse og bæredygtige praksis, da vi har besluttet at påbegynde ISO 14001-certificering i tæt samarbejde med Erhvervshus Sjælland og Lekon Rådgivning ApS.

”Grunden til, at vi nu tager initiativet imod at blive ISO-14001 certificeret skyldes selvfølgelig en større efterspørgsel fra vores mange kunder.” Udtaler Simon Larsen, der er CEO i Anzet A/S og fortsætter: ”Over alt i landet møder vi oftere og oftere en interesse for at samarbejde med leverandører, der tager både et socialt og miljømæssigt ansvar. Det ønsker vi i Anzet til fulde at leve op til.”.

ISO 14001-certificeringen er en international standard for miljøledelsessystemer, udviklet med det formål at hjælpe virksomheder med at identificere, overvåge og reducere deres indvirkning på miljøet. Denne certificering er ikke blot en formel godkendelse, men også en vejledning til at implementere og forbedre bæredygtige forretningspraksisser. Vi har valgt at tage dette skridt for at sikre, at vi er proaktive i vores miljøansvar og går foran som en rollemodel i branchen.

Erhvervshus Sjælland og Lekon Rådgivning ApS vil i processen med at blive certificerede bidrage med ekspertise og vejledning. Samarbejdet gør det muligt for Anzet A/S at navigere gennem certificeringsprocessen med en klar forståelse af kravene og de nødvendige skridt.

”Vi er stolte af, at vi påbegynder denne proces, der formaliserer vores arbejde med miljøbeskyttelse. Partnerskabet med Erhvervshus Sjælland og Lekon Rådgivning ApS viser også, hvordan den offentlige og private sektor kan arbejde hånd i hånd for at fremme bæredygtighed og skabe positive forandringer i lokalsamfundet.” udtaler Simon Larsen.

Certificeringsprocessen indebærer en omfattende vurdering af virksomhedens nuværende miljøpraksis, udvikling af målrettede mål for forbedringer og etablering af systemer til at overvåge og rapportere resultaterne. Denne tilgang giver ikke kun mulighed for at reducere miljøpåvirkningen, men også for at øge effektiviteten og minimere spild i Anzet A/S’ drift.

I en verden, der står over for presserende miljømæssige udfordringer, kan virksomheders handlinger have en dybtgående effekt. Anzet A/S’ skridt mod ISO 14001-certificeringen gør det klart, at virksomheder kan være både succesfulde og miljømæssigt ansvarlige. Dette initiativ belyser vejen for andre virksomheder, der ønsker at følge i lignende bæredygtige fodspor og arbejde mod en mere bæredygtig fremtid for alle.

to personer ved siden af hinanden på kontor smiler til kamera

Skulle du gå hen og blive syg, er det meget vigtigt at du:

  1. Ringer til os hver dag på telefon 7370 7083. Du skal ringe til os en time før du skal møde ind på daghold, er det aften-/nathold, så ring om formiddagen senest kl. 12:00, så vi kan nå at finde en evt. afløser for dig. Bliver telefonen ikke besvaret, så læg en besked.

  2. Senest kl. 13:00 på din første sygedag fremsender tro og love-erklæring til os. Klik her

  3. Giver os besked senest kl. 14:00 om du er klar til at møde på job igen den efterfølgende dag