Få opsagte medarbejdere godt videre med outplacement

Opsigelser er en naturlig del af det at drive en virksomhed. Men det kan være en kompliceret proces med stærke følelser involveret for både virksomheden og den opsagte. Står du i en situation, hvor du skal sende nogle gode medarbejdere videre, så kan du læse med her om, hvordan du skaber den bedste proces.

 

Hvad er et outplacement forløb?

Et outplacementforløb tilbydes til medarbejdere, der for nylig er blevet opsagt i deres stilling. I de fleste tilfælde tilbydes forløbet af virksomheden, som medarbejderen er opsagt fra. Forløbet bliver ofte formidlet af en tredjepart for at give den opsagte medarbejder optimal mulighed for at udvikle sig over for en neutral mentor i et fortroligt rum. Ønsker I selv at formidle outplacement forløbet, anbefaler vi, at rådgiveren/mentoren er en person, der ikke har haft en tæt tilknytning eller lederposition over for den opsagte medarbejder.

Forløbet består af tests, samtaler, udvikling af CV, analyse af jobmuligheder, netværk, mødeteknik og meget mere. Formålet er at klæde den opsagte medarbejder på til at finde den nye og rigtige stilling.

 

Hvilke fordele findes der ved at tilbyde et outplacement forløb?

Der findes flere fordele ved at tilbyde et outplacement forløb. Vi har her listet de tre, vi mener, er de største:

 

 1. Gode ambassadører for virksomheden øger employer branding

Med tilbuddet om et outplacementforløb, signalerer I til den opsagte medarbejder, at I ønsker personen det bedste fremover, og at I tager et ansvar for at få dem godt videre. Det hjælper til fremadrettet at knytte en tættere og mere positiv relation til virksomheden for den opsagte, og derved skabes der en ambassadør for virksomheden. Det indikerer til omverdenen, at I tager jeres medarbejderansvar alvorligt og ikke tager let på at have opsagt en medarbejder. I udviser en ansvarlighed, og dette vil i sidste ende præge jeres ry og evne til at tiltrække de rette medarbejdere i fremtiden.

Det er vores erfaring, at flere og flere kandidater beder om udtalelser fra nuværende og tidligere medarbejdere fra den arbejdsplads, de overvejer at skifte til. Derfor er der også her en fordel i at have sendt tidligere medarbejdere godt videre.

 

 1. Skab en tryg atmosfære for de nuværende medarbejdere i virksomheden

En opsigelse kan være svær. Ikke kun for de involverede parter, men også for de andre ansatte i virksomheden. Det skaber en usikkerhed, som kan gå udover arbejdspræstationen og i sidste ende give anledning til opsigelser. Selv de mest dygtige og loyale medarbejdere kan blive usikre på, hvad deres fremtid byder på i en virksomhed, hvor en anden god kollega for nylig er blevet afskediget. Derfor er det essentielt at skabe en tryg atmosfære for de tilbageblevne medarbejdere i virksomheden. Det anbefaler vi gøres gennem transparens og ved at være autentisk. Med dette mener vi, at der skal være et åbent rum til at vende, hvorfor medarbejderen måtte blive opsagt samt at vise, at det også er en afgørelse, der har vejet tungt på beslutningstagerne. I udviser blandt andet en autentisk og omsorgsfuld tilgang til opsigelsen ved at hjælpe den opsagte medarbejder godt videre gennem et outplacement forløb. Det er uden tvivl noget, der vil blive bemærket af de øvrige ansatte og skabe en større tryghed i, at I bekymrer jer om de ansatte.

 

 1. Spar lønningsomkostninger

Et outplacement forløb bliver som oftest tjent ind igen. Forløbet hjælper nemlig i det fleste tilfælde den opsagte medarbejder i job igen inden opsigelsesperioden udløber, og derved sparer I som virksomhed lønningsomkostninger. Især for medarbejdere med længere opsigelsesvarsel vil der være stor værdi at hente her.

 

Hvordan fungerer et outplacement forløb hos Anzet?

Som nævnt, så kan I som virksomhed vælge selv at afvikle outplacement forløbet, fortrinsvis med en neutral aktør fra jeres virksomhed til at formidle forløbet. Skal I bruge hjælp fra en tredjepart, står vi hos Anzet selvfølgelig klar til at skabe det bedst mulige forløb til jer.

Igennem et forløb hos Anzet, får den opsagte medarbejder et professionaliseret forløb, hvor vi arbejder på at finde ind til individets kernekompetencer og ønsker. Vi følger jeres medarbejder igennem et 3 måneders forløb, hvor vi har 5 møder, der inkluderer flere øvelser med den enkelte medarbejder og udarbejder en fælles handlingsplan.

 

Møderne har følgende emner:

 1. Afklaring:

Her afklarer vi både personlige og faglige egenskaber. Vi finder frem til spidskompetencer og udviklingsområder samt skaber en person- og jobprofil.

 1. Jobmarkedet

Jobmarkedet ændrer sig hele tiden, og der er mange faktorer, der skal tages hensyn til alt efter branche og stillingstype. På dette møde guider vi til, hvordan den jobsøgende bedst navigerer i jobmarkedet.

 1. CV og ansøgning

Måden du opstiller og beskriver CV og ansøgning på er altafgørende for, om du bliver kaldt til samtale eller ej. Vores konsulenter læser mange CV’er og ansøgninger hver måned. De ved derfor også præcis, hvad der fanger opmærksomheden og kan hjælpe den jobsøgende til at skrive det optimale CV og ansøgning.

 1. Jobsamtale

Vi klæder den jobsøgende godt på til jobsamtalen. Blandt andet ift. Kropssprog, hvilke forventninger man kan gøre sig, hvilke spørgsmål, der bliver stillet og hvilke, der er relevante selv at stille.

 1. Netværk

Netværk er guld værd, når det kommer til jobsøgningsprocessen. Men hvordan udnytter den jobsøgende det bedst? Det hjælper vi til på dette møde.

Har I spørgsmål eller vil I i gang med et outplacement forløb? Tag direkte fat på vores os på tlf. 73 70 70 78

Strand med beskrivelser ind over

Skulle du gå hen og blive syg, er det meget vigtigt at du:

 1. Ringer til os hver dag på telefon 7370 7083. Du skal ringe til os en time før du skal møde ind på daghold, er det aften-/nathold, så ring om formiddagen senest kl. 12:00, så vi kan nå at finde en evt. afløser for dig. Bliver telefonen ikke besvaret, så læg en besked.

 2. Senest kl. 13:00 på din første sygedag fremsender tro og love-erklæring til os. Klik her

 3. Giver os besked senest kl. 14:00 om du er klar til at møde på job igen den efterfølgende dag