Giv jeres nye medarbejder den bedste mulige start på deres nye job

Uagtet hvor dygtig og erfaren en profil I ansætter, vil der være en opstart, der kræver introduktion og læring. Et pre- og onboardingforløb er et struktureret program, der i perioden inden og under opstarten har til formål at give den nye medarbejder den bedst mulige introduktion til jeres virksomhed, arbejdsopgaver og nye kollegaer. Forløbene kan være over forskellige perioder og sat forskelligt sammen. Her deler vi, hvorfor det er vigtigt at skabe det gode pre- og onboarding forløb og vores bud på temaer, der skal være en del af forløbet.

 

Sørg for jeres medarbejder fra start oplever succes

Når man starter nyt arbejde, er der en ny kultur, forventninger og metoder, som man skal sættes ind i og vænne sig til. Derfor er det en god idé at sikre, at forventningerne løbende bliver afstemt og misforståelser undgås.

Med de rette digitale udviklingsværktøjer og læringsindhold klæder I jeres nye medarbejder på til hurtigt at lykkedes i deres nye stilling. Hvis jeres medarbejder allerede fra start oplever støtte, tillid og en god velkomst, vil de have meget bedre sandsynlighed for at udvikles til de bedste i branchen.

 

Skab et stærkt employer brand gennem tilfredse medarbejdere

Ved at benytte jer af et onboarding program får I også i fremtiden mulighed for at tiltrække de bedste talenter og onboarde dem som en naturlig del af jeres arbejdsstyrke. Derved får I gevinst fra start ved en struktureret pre-boarding og onboarding.

 

Et onboardingforløb gennem Anzet A/S

Et forløb som beskrevet kan hurtigt kræve mange ressourcer at planlægge. Derfor kan det være en god idé at købe et pre- og onboarding forløb gennem en ekstern samarbejdspartner. Hos Anzet A/S tilbyder vi selvfølgelig også sådanne forløb, hvor den nyansatte vil komme igennem målinger over en periode på fire måneder.

Spørgsmålene (målingerne) defineres i 5 forskellige dimensioner, som vi anbefaler, at der tages højde for i alle pre- og onboardingforløb:

 • Miljø
 • Relationer
 • Forventningsafstemning
 • Færdigheder
 • Præstation

 

Vi opdeler pre-boarding og onboarding i forskellige faser og processen kan tilpasses afhængig af stilling og behov.

Faserne er opdelt således:

 

Preboarding – før arbejdsstart

 • 3 uger før: 1 måling med medarbejder og leder
 • 1 uge før: 1 måling med medarbejder og leder

 

Onboarding – efter arbejdsstart

 • 2 uger efter: 1 måling til medarbejder og leder
 • 6 uger efter: Motivation- og adfærdsanalyse samt gennemarbejdet udviklingsplan for medarbejder
 • 12 uger efter: Afsluttende måling til medarbejder og leder

 

Hele forløbet faciliteres af jeres personlige konsulent hos Anzet.

Vi følger processen tæt og vi har en dialog om, hvor der skal sættes ind med eventuelle indsatser. Vi mødes i jeres virksomhed sammen med jeres nye medarbejder og nærmeste leder på den 4. måling.

Vi afslutter altid processen sammen med jer, på den 5. måling, så det giver virksomhed og medarbejder mulighed for sparring omkring udviklingsplanen ift. motivation og adfærd i jobbet.

Tag fat på Senior Consultant, Carina Due Overbye, på tlf. 50 60 16 72 eller mail: co@anzet.dk for at høre mere.

Kvinde der smiler til person uden for billede to personer i baggrund

Skulle du gå hen og blive syg, er det meget vigtigt at du:

 1. Ringer til os hver dag på telefon 7370 7083. Du skal ringe til os en time før du skal møde ind på daghold, er det aften-/nathold, så ring om formiddagen senest kl. 12:00, så vi kan nå at finde en evt. afløser for dig. Bliver telefonen ikke besvaret, så læg en besked.

 2. Senest kl. 13:00 på din første sygedag fremsender tro og love-erklæring til os. Klik her

 3. Giver os besked senest kl. 14:00 om du er klar til at møde på job igen den efterfølgende dag