Hvordan håndterer vi manglen på IT-profiler?

to personer, der taler sammen

Det anslås, at vi i Danmark kommer til at mangle 25.000 it-medarbejdere i løbet af de næste år. Det er en udfordring, som vi godt kan løse, når vi åbner op for udenlandske specialister, men det kræver, at vi er i stand til at fastholde hele familien. Hos Anzet kan vi både rekruttere danske og […]

Vikarbranchen leder vejen mod social bæredygtighed

Figurer, der skal ligner personer under et lup

Vikarbranchen er blandt de bedste til at ansætte dem fra arbejdsmarkedets kant Der arbejdes dagligt med social bæredygtighed og inklusion, både politisk og i erhvervslivet. En ny rapport fra Dansk Industri viser, at vikarbranchen baner vejen på dette område ved at spille en afgørende rolle i at inkludere dem på kanten af arbejdsmarkedet. Med hver […]

Manglen på arbejdskraft har betydelige økonomiske konsekvenser for danske virksomheder

mand der kigger ud af vindue skjorte og slips

Når virksomheder har svært ved at finde tilstrækkeligt med kvalificeret arbejdskraft, både faglært og ufaglært, fører det til en række udfordringer som har konsekvenser for både virksomhederne, deres medarbejdere og hele landet, da det påvirker økonomien negativt. Manglen på arbejdskraft medfører, at virksomheder ikke er i stand til at udvikle, producere eller levere varer og […]

Anzet A/S påbegynder ISO 14001-certificering i partnerskab med Erhvervshus Sjælland og Lekon Rådgivning ApS

to personer ved siden af hinanden på kontor smiler til kamera

Skridtet mod ansvarlig miljøledelse Anzet A/S tager et betydningsfuldt skridt mod at styrke både vores miljøledelse og bæredygtige praksis, da vi har besluttet at påbegynde ISO 14001-certificering i tæt samarbejde med Erhvervshus Sjælland og Lekon Rådgivning ApS. ”Grunden til, at vi nu tager initiativet imod at blive ISO-14001 certificeret skyldes selvfølgelig en større efterspørgsel fra […]

Den gode rekrutteringsproces: Sådan finder I den rette ansatte til jeres virksomhed

Fire personer der går på gang

For de fleste virksomheder gælder det, at deres ansatte er den afgørende ressource for at klare sig godt. At ansætte de rigtige mennesker kan derfor betyde forskellen mellem en succesfuld virksomhed og en, der kæmper for at overleve. Den gode rekrutteringsproces hjælper til at sikre, at virksomheden har de rigtige mennesker på plads til at […]

Anzet 360° – processen med at udnytte kapaciteten hos dine medarbejdere bedst muligt.

Grafik af hjul med serviceydelser

For rigtig mange virksomheder gælder det, at omkostningerne til medarbejdere er den største eller næststørste post på budgettet. Små forbedringer her kan øjeblikkelig aflæses på bundlinjen. Det er også medarbejderne, der er altafgørende for virksomhedens udvikling. Her kan Anzet 360° være en oplagt metode til at skabe disse forbedringer – og ikke mindst i tider, […]

Giv jeres nye medarbejder den bedste mulige start på deres nye job

Kvinde der smiler til person uden for billede to personer i baggrund

Uagtet hvor dygtig og erfaren en profil I ansætter, vil der være en opstart, der kræver introduktion og læring. Et pre- og onboardingforløb er et struktureret program, der i perioden inden og under opstarten har til formål at give den nye medarbejder den bedst mulige introduktion til jeres virksomhed, arbejdsopgaver og nye kollegaer. Forløbene kan […]

Få opsagte medarbejdere godt videre med outplacement

Strand med beskrivelser ind over

Opsigelser er en naturlig del af det at drive en virksomhed. Men det kan være en kompliceret proces med stærke følelser involveret for både virksomheden og den opsagte. Står du i en situation, hvor du skal sende nogle gode medarbejdere videre, så kan du læse med her om, hvordan du skaber den bedste proces.   […]

Professionel bestyrelse i Anzet A/S

to personer der kigger ind i kamera

Siden 1. december har Jørgen Nielsen været formand og medejer af rekrutterings og vikarvirksomheden Anzet A/S For 29 måneder siden startede Simon Larsen rekrutterings- og vikarbureauet Anzet A/S. – Jeg har arbejdet på bestyrelsessammensætningen i 10 måneder og har talt med små 10 forskellige emner, siger Simon Larsen, der betegner det som et scoop, at […]