Hos Anzet A/S arbejder vi med, hvordan forretningen kan drives på en måde, hvor der tages hensyn til miljø, sociale forhold og økonomi. Vi ønsker også konstant at udvikle på, hvordan vi bedst løfter vores samfundsmæssige ansvar lokalt såvel som nationalt.

Hos Anzet A/S har vi tre fokusområder, hvor vi ønsker at løfte et særligt ansvar: arbejdsforhold, lokale indsatser og økonomisk vækst. Det er inden for disse områder, vi anser, at Anzet A/S kan yde den største forskel for vores virksomheden og samfundet omkring os. Disse fokusområder bidrager til FN’s verdensmål nr. 5, 8 og 17.

Vi er ISO 14001-certificerede, hvilket er et resultat af vores dedikerede arbejde med at identificere, overvåge og reducere vores indvirkning på miljøet samt vores sociale samfundsmæssige ansvar.

 

 

Arbejdsforhold

Som en virksomhed, der arbejder med HR- og bemandingsløsninger, er det en naturlig del af Anzet A/S’ måde at arbejde på, at vi dagligt arbejder aktivt for gode og ordentlige arbejdsforhold for vores ansatte. Vi vil være det gode eksempel for alle vores samarbejdspartnere.

 

Arbejdsvilkår

Hos Anzet A/S tager vi ansvar for den enkelte medarbejder, bl.a. ved at tilbyde fitnessabonnementer og regelmæssige én til én medarbejdersamtaler med fokus på trivsel og udvikling. Anzet A/S lægger vægt på en god arbejdskultur, hvor medarbejderne skal føle sig trygge, værdsatte og velkomne.

Vi samarbejder med virksomheder, der ser vigtigheden af medarbejdertrivsel som en fordel for produktivitet og fastholdelse. Vi støtter ønsket om at skabe de bedst mulige arbejdsvilkår for disse virksomheders medarbejdere og hjælper med rådgivning og sparring igennem hele forløbet. Fra vikaren, der skal introduceres til virksomheden og informeres om sikkerhedsprotokoller til rekrutteringen af den nye medarbejder, hvor vi bl.a. også opfordrer til den gode opstart gennem et onboardingprogram. Når medarbejdere opsiges, formidler vi også outplacementforløb for at hjælpe den opsagte medarbejder så godt som muligt videre. Dette bidrager til relationen mellem virksomhed og medarbejder og hjælper virksomheden til at tage et ansvar for den opsagte medarbejder.

 

Ansættelsesforhold

Den gode relation mellem ansat og arbejdsgiver begynder allerede ved samtalen før selve ansættelsen og bliver ofte styrket ved afklaring af ansættelsesforhold og kontraktudformning.

Når det gælder ansættelsesforhold, sikrer Anzet A/S at:

 • Alle vikarer indkaldes til en personlig samtale for at afklare kompetencer, behov og ønsker. Vi er som den eneste vikarudbyder medlem af både Dansk Erhverv – Vikarbureauernes Brancheforening og Dansk Industri. Dette sikrer, at vi altid følger gældende overenskomster, som sikrer gode og korrekte arbejdsforhold.
 • Vi udformer ansættelseskontrakter, der tydeligt formidler ansvarsområder og opgaver.
 • Vi arbejder målrettet på at undgå diskrimination i ansættelsesprocessen.
 • Vi gennemfører tilfredshedsundersøgelser for nye ansatte og arbejdsgivere for at sikre, at jobbet/medarbejderen lever op til forventningerne.
 • Vi overholder de til enhver tid gældende overenskomster.

 

Sundhed og Sikkerhed
Hos Anzet A/S fokuserer vi på sundhed og trivsel hos vores medarbejdere bl.a. har vi formuleret retningslinjer for håndtering af stress, og vi afholder regelmæssige én til én medarbejdersamtaler med fokus på trivsel og udvikling.

Anzet A/S opfordrer til fysisk aktivitet og sundhed bl.a. ved fælles deltagelse i motionsevents (f.eks. Royal Run) og tilbud om fitnessabonnementer.

For vores vikarer og nyansatte har vi fokus på at:

 • Rådgive om korrekt anvendelse af arbejdstøj og sikkerhedsudstyr.
 • Fungere som bindeled mellem vores vikarer/nyansatte og vores kunder.

 

Medarbejderudvikling

 • Anzet A/S tilbyder kompetenceudvikling og relevante kurser til medarbejderne.
 • Vi arbejder på tværs af kompetencer for at udvikle og underbygge færdigheder blandt medarbejderne i virksomheden.

 

Lokale Indsatser

Anzet A/S er engageret i områderne, hvor vi har vores kontorer. Vi tror på, at de lokale indsatser er en essentiel grundsten i arbejdet med at skabe et mere bæredygtigt Danmark.

 

Frivillige organisationer og lokale indkøb

 • Anzet A/S støtter lokale velgørenhedsorganisationer på forskellige måder. Bl.a. er Anzet A/S diamantsponsor for Svovlstikkerne, en frivillig organisation, der yder julehjælp til trængte familier og støtter børn gennem oplevelser. Anzet A/S har i den forbindelse været hovedsponsor og arrangør for julemandsløbet i Næstved i 2021.
 • Anzet A/S benytter et bredt netværk af lokale leverandører og foretrækker at handle lokalt.

 

Jobcentre

 • Anzet A/S arbejder på, at både det offentlige og det private drager nytte af hinanden. Jobcentrene i Danmark har dagligt kontakt til flere medborgere, der gerne vil i arbejde – og i Anzet A/S har vi dagligt kontakt med virksomheder, der søger arbejdskraft. Vi samarbejder med jobcentre i nærområdet for at bidrage til lavere ledighed og økonomisk vækst.

 

 

Økonomisk Vækst

Anzet A/S er en ung virksomhed i kraftig vækst og med ambition om at blive landsdækkende.

Som bemandings- og rekrutteringsvirksomhed er det vores fornemmeste opgave at forbinde virksomheder med de rette kandidater. Vores mål er at matche medarbejder og virksomhed, så begge opnår vækst og udvikling. Anzet A/S er en virksomhed, der åbner dørene for dem, der har brug for en chance.

De vikarer, vi finder til virksomheden, ender ofte med at blive fastansat. Samtidig sænkes ledigheden i Danmark, og dette bidrager også til en økonomisk vækst.

 

Vores ansvar fremadrettet

De nuværende tiltag for at tage et ansvar skaber grundlag for også i fremtiden at bidrage til samfundet og skabe en positiv arbejdskultur. Vi har flere ambitioner for, hvordan vi i fremtiden både vil bidrage, men også måle vores succes.

Vi ønsker at:

 • Bidrage til frivillige organisationer, foreninger og andre tiltag, der skaber social, miljømæssig og økonomisk bæredygtighed.
 • Inden 2035 blive kåret som en af Danmarks bedste arbejdspladser.

 

Skulle du gå hen og blive syg, er det meget vigtigt at du:

 1. Ringer til os hver dag på telefon 7370 7083. Du skal ringe til os en time før du skal møde ind på daghold, er det aften-/nathold, så ring om formiddagen senest kl. 12:00, så vi kan nå at finde en evt. afløser for dig. Bliver telefonen ikke besvaret, så læg en besked.

 2. Senest kl. 13:00 på din første sygedag fremsender tro og love-erklæring til os. Klik her

 3. Giver os besked senest kl. 14:00 om du er klar til at møde på job igen den efterfølgende dag