Vikarbranchen leder vejen mod social bæredygtighed

Vikarbranchen er blandt de bedste til at ansætte dem fra arbejdsmarkedets kant

Der arbejdes dagligt med social bæredygtighed og inklusion, både politisk og i erhvervslivet. En ny rapport fra Dansk Industri viser, at vikarbranchen baner vejen på dette område ved at spille en afgørende rolle i at inkludere dem på kanten af arbejdsmarkedet. Med hver femte medarbejder i vikarbranchen, der kommer fra offentlig ydelse, er dette en sektor, der virkelig tager sit samfundsansvar alvorligt.

 

Vikarbranchen går forrest

Virksomhederne i vikarbranchen er på forkant, når det kommer til at beskæftige personer, der står udenfor arbejdsmarkedet. I 2022 kom ca. 17% af de beskæftigede i vikarbranchen fra offentlig ydelse. Til sammenligning var tallet 10% i den private sektor samlet set og 13% i den offentlige sektor. At få disse mennesker i beskæftigelse er også afgørende for danske virksomheder, der i øjeblikket står over for alvorlig mangel på arbejdskraft, hvilket har kostet op til 31 milliarder kroner i tab, alene i juni og juli.

 

Inklusion på tværs af arbejdsmarkedet

Vikarbranchen ansætter både dem, der er tæt på arbejdsmarkedet og dem, der er langt fra det. Tallene viser, at det ikke udelukkende er dagpengemodtagere, som branchen formår at inkludere. Blandt de beskæftigede, der kommer fra offentlig ydelse, udgør dagpengemodtagere 9%, svarende til omkring halvdelen. Resten er personer, der modtog en af følgende offentlige ydelser: kontanthjælp, sygedagpenge og andre ydelser som ledighedsydelse, revalidering og ressourceforløb, mv.

 

Vikariater som springbræt til fastansættelse

Det er bemærkelsesværdigt, at vikariater ofte fungerer som springbræt til fastansættelse. Tidligere undersøgelser viser, at en tredjedel af medarbejdere inden for vikarbranchen hvert år tilbydes fast arbejde, hvilket også afspejler vores erfaringer i Anzet A/S. Dette understreger vikarbranchens rolle som en betydningsfuld aktør i at reintegrere borgere fra arbejdsmarkedets kant tilbage i beskæftigelse. Dette gavner ikke kun vikarbranchen selv, men også erhvervslivet og det danske samfund som helhed.

 

Vikarbranchen har vist sig at være en førende sektor i social bæredygtighed og inklusion

Med en betydelig andel af ansatte fra offentlig ydelse og muligheden for fastansættelse efter vikariater, tjener vikarbranchen som et lysende eksempel på, hvordan erhvervslivet kan spille en afgørende rolle i at forbedre samfundet og åbne døre for dem på kanten af arbejdsmarkedet.

Anzet A/S er stolte over at bidrage til denne bestræbelse på social bæredygtighed og inklusion. Sammen fortsætter vi med at gøre en positiv forskel og skabe en mere inkluderende og bæredygtig fremtid.

Læs analysen fra Dansk Industri her.

Figurer, der skal ligner personer under et lup

Skulle du gå hen og blive syg, er det meget vigtigt at du:

  1. Ringer til os hver dag på telefon 7370 7083. Du skal ringe til os en time før du skal møde ind på daghold, er det aften-/nathold, så ring om formiddagen senest kl. 12:00, så vi kan nå at finde en evt. afløser for dig. Bliver telefonen ikke besvaret, så læg en besked.

  2. Senest kl. 13:00 på din første sygedag fremsender tro og love-erklæring til os. Klik her

  3. Giver os besked senest kl. 14:00 om du er klar til at møde på job igen den efterfølgende dag