Bestyrelses Headhunting

”Anzet A/S skaber værdi med garanti for kunder og kandidater”

Bestyrelses Headhunting

Vores mål og mission er, at hver eneste headhunting af bestyrelsesmedlemmer skal gøre en synlig forskel – både for virksomhederne og for kandidaterne. Bestyrelsesmedlemmet skal flytte virksomheden, sammen med den eksisterende bestyrelse og bidrage med erfaring, passion og kompetencer – og ultimativt skabe vækst. Både menneskeligt og forretningsmæssig.

For os handler bestyrelsesheadhunting ikke kun om at finde en kandidat, der kan løse opgaven. Det handler om at finde den bedste kandidat, der kompetencemæssigt og effektivt flytter både sig selv og virksomheden.

Sammen med den nuværende bestyrelse og direktion kortlægger vi bestyrelsens nuværende kompetencer og ressourcer, og på baggrund af kortlægningen headhunter vi den rette profil.

Bestyrelseskandidaterne skal trives og toppræsterer i deres nye bestyrelsespost, så både de og virksomheden vokser. Anzet A/S følger med og følger op, for vi mener, at stabile og effektive bestyrelser arbejder bedst og skaber de bedste resultater. Derfor er vores ambition i alle sammenhænge at skabe varige relationer.

Vi løser hvert eneste år rigtig mange rekrutteringsopgaver, specialistrekrutteringsopgaver, rekrutteringer af C-levelprofiler og headhunting af bestyrelsesmedlemmer osv. Det kræver dels en oprigtig indsigt, forståelse og respekt for andre mennesker, og hvad der driver dem. Derudover kræver det også en dyb forretningsmæssig forståelse for virksomhedens strategi. Derfor er vi grundige og lyttende, samtidig med at vi udfordrer begge parter.
Vi arbejder helhjertet og professionelt og tror på det vi gør, og ikke mindst måden vi gør det på. Vores træfsikkerhed er så høj, at vi tilbyder hele 12 måneders garanti på alle bestyrelses ansættelser. 

Vi ved, at indsigt og forståelse styrkes over tid, og derfor skaber vi dybe, fortrolige og blivende relationer til både kandidater og kunder. Vi er den professionelle sparringspartner for kandidater samt bestyrelser, ejere og direktioner i virksomheder over hele Danmark, der deler vores passion: 

                                                    ”It’s all about People” 

Er du klar til næste skridt?

Lad os tale sammen, hvis du er interesseret i at høre mere om, hvordan Anzet A/S kan hjælpe jer i gang med rekruttering.

VirksomhedJobsøgende
Vikar sygemelding

73 70 70 83

Sygemelding skal gives 1 time før mødetid