Interim

”Anzet A/S skaber værdi med garanti for kunder og kandidater”

Interim betyder midlertidig eller foreløbig

Men hvad er interim inden for temaerne arbejdsmarked, bemanding og rekruttering? Her vil det ofte være ord som interim assistance og interim  management, man støder på. Interim assistance betyder, at du i en afgrænset periode lejer en professionel konsulent/medarbejder til at løse en specifik  opgave eller udfylde en (pludselig) ledig plads i virksomheden. Interim management betyder, at du lejer en manager/chef/leder i en midlertidig periode, evt.  indtil en fast profil er fundet

Konkurrence om nøglemedarbejderne 

I dag ser vi, at konkurrerende virksomheder jagter hinandens nøglemedarbejdere som aldrig før. Virksomheder står derfor oftere og oftere i den situation, at en nøglemedarbejder pludselig forsvinder og efterlader et tomrum, som kan være svært at fylde ud for organisationen her og nu.

Hvis en nøglemedarbejder eller afdelingsleder forlader virksomheden, kan det være fristende at fordele opgaverne blandt de tilbageværende i organisationen. Er der tale om mindre og kortvarige opgaver, kan det muligvis lade sig gøre, men som udgangspunkt er de fleste virksomheder rimeligt trimmede, hvilket ikke levner meget plads til nye arbejdsopgaver og uventede begivenheder i medarbejdernes kalender.

Samtidig er det langt fra sikkert, at de nødvendige kompetencer, der kan løfte opgaven, er til stede internt i organisationen. Her kan virksomheden blive nødt til hurtigt at hyre en ekstern interimsressource ind med de rette kompetencer og erfaringer.

  Hvis du vil vide mere om muligheder omkring Interim kontakt os på 73 70 70 78

Hvordan kan vi hjælpe dig?

VirksomhedJobsøgende
Vikar sygemelding

73 70 70 83

Sygemelding skal gives 1 time før mødetid