Personer der kigger ind i kamera

Rekruttering

Vi udvælger din næste rekruttering

Anzet A/S varetager rekrutteringsprocessen fra A-Z og leverer et topprofessionelt kandidatfelt til jer.

Når vi taler specifikt om rekruttering som disciplin, handler det først og fremmest om at finde og udvælge kompetente medarbejdere og/eller ledere til jeres virksomhed og præsentere et felt af kvalificerede kandidater. 

Fordelen ved at benytte sig af en ekstern rekrutteringspartner som Anzet A/S er, at virksomheden ofte kan spare en masse tid og undgå en række problemstillinger med at lokalisere og vurdere mulige kandidater. Ofte overstiger omkostningerne ved en rekrutteringsproces af en virksomhed selv, de omkostninger der er ved at hyre et rekrutteringsbureau. 

Samtidig kan virksomheden arbejde inkognito – dvs. uden selv at stå frem i offentligheden før en ansættelse er på plads. Ydermere varetager vi rekrutteringsprocessen fra start til slut, så I kan blive ved med at fokusere på jeres kerneområder.

Til at begynde med laver vi – i samarbejde med jer – en kravspecifikation til det job og den medarbejder, som I ønsker at ansætte. Derefter søger vi efter egnede kandidater, bl.a. via diverse databaser.

Vi udfører baggrundstjek, holder samtaler og tager personlighedstests for at udvælge det rette kandidatfelt til jer. Vi udfører over 200 rekrutteringer årligt, og vi har så høj træfsikkerhed på ansættelser gennem vores rekrutteringsprocesser, at vi tilbyder garanti.

For os er den personlige kontakt og service altafgørende og i en rekrutteringsproces med os, vil i blive tilknyttet en rekrutteringskonsulent, der vil stå klar til at besvare jeres spørgsmål og henvendelser undervejs.

Person der sidder ved skrivebord set bagfra
Første fase
Jobanalyse

Det drejer sig om en udvidet jobanalyse i forhold til en almindelig rekrutteringsproces, hvor alle relevante informationer om stillingen tilvejebringes. Herunder forretnings- og arbejdskulturelle forhold, virksomhedens krav og forventninger til ledelsesstil, erfaring og hidtidig performance. Analysen afstemmes med virksomheden med henblik på at sikre det helt rigtige match.

Anden fase
Annoncering

Omfatter tiltrækning af relevante kandidater. På baggrund af den viden, som første fase har tilvejebragt, definerer vi en målgruppe og iværksætter tiltag med henblik på at gøre potentielle kandidater opmærksomme på stillingen. I den proces benytter Anzet A/S både sit eget brede netværk og diverse CV-databaser, samt professionelle målrettede annonceringskanaler.

Tredje fase
Selektering

Handler om udvælgelse af relevante kandidater. Vi udvælger og screener de egnede kandidater i forhold til de specifikke krav og afstemmer med de respektive kandidater. Vi foretager også baggrundstjek for fx at afdække eventuelle uoverensstemmelser mellem opgivne oplysninger og faktiske forhold. I bliver herefter introduceret til det absolut mest kompetente kandidatfelt, og i samarbejde med jer, udvælger vi spidskandidater til dybdeinterviews og personlighedstest.

Fjerde fase
Ansættelse

Vedrører selve ansættelsen. Her tilbyder vi bl.a. assistance med udarbejdelse af ansættelseskontrakt og de tilhørende dokumenter.

Femte fase
Onboarding

Det er en fællesbetegnelse for de processer, der skal sikre, at nye medarbejdere tilegner sig den viden og adfærd, der gør dem til effektive aktører i organisationen. Onboarding handler altså om at klæde nye medarbejdere fagligt og kulturelt på til at kunne begå sig i virksomheden. En vellykket onboarding øger sandsynligheden for, at nye medarbejdere skaber værdi i organisationen og minimerer samtidig risikoen for, at de forlader stillingen inden for de første år.

Lær din virksomhed bedre at kender gennem screening af medarbejder potentiale eller en employer branding analyse

Screening af Medarbejderpotentiale

For at lægge den bedste strategi for tilgang af nye medarbejdere målrettet jeres virksomhed, ser vi frem og kortlægger jeres HR-behov i fællesskab med jer.

Gennem en screening af jeres nuværende medarbejdere får I de bedste forudsætninger for at finde de rette kandidater på det rette tidspunkt. Vi ser på, hvornår I har spidsbelastninger, og hvilke typer af kompetencer, I får behov for at tilknytte over en periode på de næste 6-12 måneder.

Vi analyserer både behovet for rekruttering til faste stillinger, vikariater, interim og try & hire.

En analyse af jeres stillingsbehov er en optimal mulighed for opstart af samarbejde mellem jeres virksomhed og Anzet A/S, da vi i denne proces samtidig kan kortlægge de personlige kvalifikationer, der passer bedst ind i jeres virksomheds DNA.


Employer Branding analyse

Anzet A/S foretager en holistisk analyse af, hvor attraktiv jeres virksomhed er for nye medarbejdere.

Gennem en omfattende screening af forskellige parametre, kan vi vurdere, hvordan jeres virksomhed tager sig ud over for eksisterende og potentielle nye medarbejdere. Derved finder vi frem til, hvordan vi og I kan markedsføre jeres virksomhed bedst muligt overfor nye medarbejdere.

Anzet A/S foretager bl.a. en analyse af følgende parametre:

  • Medarbejdertrivsel
  • Kompetencer/udvikling
  • Brand
  • Virksomhedens geografiske muligheder
  • Løn og medarbejdergoder

En analyse af, hvordan I opfattes af både nuværende og potentielle medarbejdere, giver en værdifuld indsigt i, hvordan I som virksomhed kan øge medarbejderglæden, hvilket er tæt knyttet til effektivitet og præstation.

Vi udarbejder herefter en detaljeret rapport, som vi i fællesskab gennemgår og bruger som redskab i den fremtidige strategi.

Referencer

Er du klar til næste skridt?

Lad os tale sammen, hvis du er interesseret i at høre mere om, hvordan Anzet A/S kan hjælpe jer.

Skulle du gå hen og blive syg, er det meget vigtigt at du:

  1. Ringer til os hver dag på telefon 7370 7083. Du skal ringe til os en time før du skal møde ind på daghold, er det aften-/nathold, så ring om formiddagen senest kl. 12:00, så vi kan nå at finde en evt. afløser for dig. Bliver telefonen ikke besvaret, så læg en besked.

  2. Senest kl. 13:00 på din første sygedag fremsender tro og love-erklæring til os. Klik her

  3. Giver os besked senest kl. 14:00 om du er klar til at møde på job igen den efterfølgende dag