Rekruttering

”Anzet A/S skaber værdi med garanti for kunder og kandidater”

Rekruttering

Når vi taler specifikt om rekruttering som disciplin, handler det først og fremmest om at finde og udvælge kompetente medarbejdere og/eller ledere til jeres virksomhed og præsentere et felt af kvalificerede kandidater.

Fordelen ved at benytte sig af en ekstern rekrutteringspartner som Anzet A/S er, at virksomheden ofte kan spare en masse tid og undgå en række problemstillinger med at lokalisere og vurdere mulige kandidater. Samtidig kan virksomheden arbejde inkognito – dvs. uden selv at stå frem i offentligheden før en ansættelse er på plads. Ydermere varetager vi rekrutteringsprocessen fra start til slut, så I kan blive ved med at fokusere på jeres kerneområder.

Til at begynde med laver vi – i samarbejde med jer – en kravspecifikation til det job og den medarbejder, som I ønsker at ansætte. Derefter søger vi efter egnede kandidater, bl.a. via diverse databaser.

 

 

Første fase
Jobanalyse

Det drejer sig om en udvidet jobanalyse i forhold til en almindelig rekrutteringsproces, hvor alle relevante informationer om stillingen tilvejebringes. Herunder forretnings- og arbejdskulturelle forhold, virksomhedens krav og forventninger til ledelsesstil, erfaring og hidtidig performance. Analysen afstemmes med virksomheden med henblik på at sikre det helt rigtige match.

Anden fase
Annoncering

Omfatter tiltrækning af relevante kandidater. På baggrund af den viden, som første fase har tilvejebragt, definerer vi en målgruppe og iværksætter tiltag med henblik på at gøre potentielle kandidater opmærksomme på stillingen. I den proces benytter Anzet A/S både sit eget brede netværk og diverse CV-databaser, samt professionelle målrettede annonceringskanaler.

Tredje fase
Selektering

Handler om udvælgelse af relevante kandidater. Vi udvælger og screener de egnede kandidater i forhold til de specifikke krav og afstemmer med de respektive kandidater. Vi foretager også baggrundstjek for fx at afdække eventuelle uoverensstemmelser mellem opgivne oplysninger og faktiske forhold. I bliver herefter introduceret til det absolut mest kompetente kandidatfelt, og i samarbejde med jer, udvælger vi spidskandidater til dybdeinterviews og personlighedstest.

Fjerde fase
Ansættelse

Vedrører selve ansættelsen. Her tilbyder vi bl.a. assistance med udarbejdelse af ansættelseskontrakt og de tilhørende dokumenter.

Femte fase
Onboarding

Det er en fællesbetegnelse for de processer, der skal sikre, at nye medarbejdere tilegner sig den viden og adfærd, der gør dem til effektive aktører i organisationen. Onboarding handler altså om at klæde nye medarbejdere fagligt og kulturelt på til at kunne begå sig i virksomheden. En vellykket onboarding øger sandsynligheden for, at nye medarbejdere skaber værdi i organisationen og minimerer samtidig risikoen for, at de forlader stillingen inden for de første år.

Er du klar til næste skridt?

Lad os tale sammen, hvis du er interesseret i at høre mere om, hvordan Anzet A/S kan hjælpe jer i gang med rekruttering.

VirksomhedJobsøgende

Skulle du gå hen og blive syg, er det meget vigtigt at du:

  1. Ringer til os hver dag på telefon 7370 7083. Du skal ringe til os en time før du skal møde ind på daghold, er det aften-/nathold, så ring om formiddagen senest kl. 12:00, så vi kan nå at finde en evt. afløser for dig. Bliver telefonen ikke besvaret, så læg en besked.

  2. Senest kl. 13:00 på din første sygedag fremsender tro og love-erklæring til os. Klik her

  3. Giver os besked senest kl. 14:00 om du er klar til at møde på job igen den efterfølgende dag