Vikar

”Anzet A/S skaber værdi med garanti for kunder og kandidater”

Vikar 

Ansættelse af en midlertidig medarbejder – en vikar – er en hurtig og effektiv måde for jeres virksomhed til at skrue op og ned for produktionen efter behov og således skalere arbejdsstyrken til jeres aktuelle behov med meget kort reaktionstid. Men ansættelse af vikarer giver også stor fleksibilitet i forbindelse med bl.a. sæsonarbejde, spidsbelastninger i produktion eller administration eller behov for længerevarende, men stadigvæk midlertidige ansættelsesforhold – fx i forbindelse med barselsorlov.

Ved at samarbejde med Anzet A/S Vikar kan I trække på en række prækvalificerede, erfarne kandidater, som er ansat hos os. Det vil sige, at vi står for løn, skat, feriepenge og alle andre administrative forpligtelser i forhold til medarbejderen. Nemmere kan det ikke være.

Vi klæder også vikaren på til mødet med jeres virksomhed i form af en personlig briefing, som omhandler både jer som virksomhed og det konkrete job, som skal udføres. Netop denne service fremhæver flere af vores kunder som et værdifuldt element i samarbejdet. 

 

Ved at samarbejde med Anzet A/S Vikar kan I trække på en række prækvalificerede, erfarne kandidater, som er ansat hos os. Det vil sige, at vi står for løn, skat, feriepenge og alle andre administrative forpligtelser i forhold til medarbejderen. Nemmere kan det ikke være.

Vi klæder også vikaren på til mødet med jeres virksomhed i form af en personlig briefing, som omhandler både jer som virksomhed og det konkrete job, som skal udføres. Netop denne service fremhæver flere af vores kunder som et værdifuldt element i samarbejdet.

Anzet A/S har aktuelt ansat flere hundrede dygtige vikarer inden for bl.a. disse områder:

  • Industri og produktion
  • Lager og transport
  • Fødevarer
  • Pharma
  • Kontor og administration
  • Økonomi og regnskab

 

Alle vores vikarer har gennemgået et optagelsesforløb, hvor vi har mødt personerne ansigt til ansigt og tjekket deres kvalifikationer, CV’er og referencer. Alle kandidater har forevist straffeattest, og alle udenlandske kandidater har opholds- og arbejdstilladelse.

Sådan hyrer I en vikar

Vi tilbyder vikarservice på såvel dag-til-dag og ugebasis eller længerevarende vikarforløb.

I forhold til vores virksomhedskunder starter processen med et møde med en af vores konsulenter, hvor vi i fællesskab gennemgår jeres behov og opstiller en ramme for samarbejdet.

Nogen gange skal det gå stærkt, og så klarer vi det via telefon og mail. Men vi foretrækker et møde – ansigt til ansigt.

Derefter udvælger vi en eller flere egnede kandidater, som vi gennemgår i fællesskab og vælger den person, som I finder bedst egnet i forhold til jeres situation.

Hvordan kan vi hjælpe dig?

VirksomhedJobsøgende
Vikar sygemelding

73 70 70 83

Sygemelding skal gives 1 time før mødetid