Baggrund for ekstern hjælp

I den ideelle situation har du, som topleder, adgang til nødvendig sparring og hjælp til personlig udvikling hos din nærmeste chef, formand, bestyrelse eller lignende. Virkeligheden kan dog være anderledes. Det kan eksempelvis være, at din nærmeste leder ikke har kompetencer indenfor de områder, hvor du ønsker sparring. Anzet A/S kan hjælpe dig.

Du kan også være i en situation, hvor du føler dig usikker i forhold til en ny opgave, og ikke kan hente hjælp fra din egen organisation. I det tilfælde kan Anzet A/S være din “wingman”, sådan at du selv fremstår stærkere og løser opgaven bedre. 

Læs mere om vores ydelsestyper nedenfor

Ledelse, organisatorisk forandring & effektivitet

Ledelse som fagområde er en af hovedydelserne og spidskompetencerne i Anzet A/S. Uanset om det handler om konkrete ledelsesudfordringer eller generelle udfordringer ift.  “Management eller Leadership” kan Anzet A/S bidrage med stor erfaring.

Selv den bedste strategi og forretningsidé kan få begrænset effekt, hvis ikke organisationen forstår ”hvad, hvorfor, hvordan og hvornår”. I ledelsen bruges ofte mange ressourcer på at formulere strategien, men efterfølgende begrænset tid på, at få forankret strategien hos dem, der motiveret og effektivt skal implementere den.

Ledelsen overser ofte, om man har de rette kompetencer, organisering og processer for at skabe effektive resultater. Konsekvenserne af mangelfulde kompetencer, ineffektive processer og manglende ansvar, kan have væsentlige konsekvenser for virksomhedens udvikling, herunder ”time to market” og leverancer af det aftalte til aftalt tid

Symbol af person der går op ad trapper

Ledelses- og organisationsudvikling:

Enhver topleder ønsker at skabe forretningsmæssige resultater, der gør virksomheden attraktiv og dermed tiltrækker de rette investorer og kompetencer. For at dette ønsket skal blive en realitet, skal:

Ledere og medarbejdere

 • tage ejerskab af forretningsstrategien
 • tage ansvar for at skabe de forventede resultater
 • omsætte ord til handling
 • gå i fælles fodslag
 • udfordre sig selv og hinanden konstruktivt

Kunderne

 • omtale virksomheden positivt
 • anbefale virksomheden til andre
 • mene at produkter/ydelser er af høj kvalitet
 • opleve et højt serviceniveau
 • foretage genkøb af lyst – ikke af nød 

Hvordan bliver du mere effektiv?

For dig, der ønsker et større udbytte af din indsats og ønsker at stille skarpt ind på dine arbejdsvaner og holdninger. Forløbet giver overblik og redskaber til at forøge din personlige produktivitet.

PERSONLIG UDVIKLING
Anzet A/S tilbyder et skræddersyet udviklingsforløb for ledere. Nederst på formularen

Du får et personligt servicetjek og fokus på dig selv som leder og som menneske. Dit udbytte er en større indsigt i dine handlemåder og motivation samt en værktøjskasse til udvikling og forandring af lederrollen. Udgangspunktet er din hverdag og dine udfordringer. Du får indblik i praktisk relateret metode, som du kan omsætte til målbare handlinger og resultater. 

 • Bevidstgørelse om din lederstil
 • Bedre tidsstyring
 • Bedre anvendelse af styrker og potentialer
 • Klar kommunikation
 • Nå dine mål – på arbejdet og i privatlivet

Anzet A/S udbyder lederudviklingsprogrammer, der foregår i din hverdag, på din arbejdsplads – og hvor du kan relatere opnået erfaring til din arbejdsdag og de udfordringer, du står overfor

Anzet A/S har også forløb, der ikke kun henvender sig til ledere, men også andre mennesker i og udenfor arbejdsmarkedet, som har brug for afklaring og hjælp til at finde og sætte nye mål.

Anzet A/S gør følgende:

Udarbejder personprofiler/analyser
Tilbyder afklaringssamtaler i forbindelse med:

Karriererådgivning 
Andre udviklingsområder - Find dit potentiale!

Opfølgningssamtaler


I alle forløb tager Anzet A/S udgangspunkt i det enkelte individ og via gennemprøvede koncepter hjælper mod målet til et bedre liv.

Er du klar til næste skridt?

Lad os tale sammen, hvis du er interesseret i at høre mere om, hvordan Anzet A/S kan hjælpe jer.

Skulle du gå hen og blive syg, er det meget vigtigt at du:

 1. Ringer til os hver dag på telefon 7370 7083. Du skal ringe til os en time før du skal møde ind på daghold, er det aften-/nathold, så ring om formiddagen senest kl. 12:00, så vi kan nå at finde en evt. afløser for dig. Bliver telefonen ikke besvaret, så læg en besked.

 2. Senest kl. 13:00 på din første sygedag fremsender tro og love-erklæring til os. Klik her

 3. Giver os besked senest kl. 14:00 om du er klar til at møde på job igen den efterfølgende dag