We Care

Anzet We Care tilbyder hjælp til kommuner og jobcentre med at skaffe kommunens jobparate i arbejde.
We Care-forløbet betyder markante besparelser for kommunen – i mange tilfælde helt op til 75 % i forhold til, hvad det koster at skaffe en jobparat ledig i arbejde via de kommunale jobcentre. Det svarer for mange kommuner til et besparelsespotentiale på et millionbeløb.

Et typisk Anzet We Care-forløb

Når kommunen eller jobcenteret har henvist en jobparat ledig, gennemfører Anzet A/S en grundig screening af kandidaten med henblik på at kortlægge vedkommendes potentiale og jobønsker.
Afdækning af kandidatens kompetencer, personlige styrker og svagheder er en integreret del af denne proces.

Derefter hjælper vi kandidaten med oprettelse af CV og etablering af en jobansøgningsmodel, der virker.

Sideløbende er vi allerede i gang med at finde arbejde til kandidaten, men vi hjælper også ham eller hende med brugbare redskaber til effektiv jobsøgning på egen hånd.

Desuden klæder vi både kandidaten selv og den mulige matchende virksomhed på til en jobsamtale med henblik på at gøre samtalen til et ligeværdigt møde.

Alle kandidater, der har gennemgået Anzet We Care-forløbet sendes ud i faste stillinger eller vikariater hos virksomheder, og indtil en eventuel fastansættelse aftales står Anzet A/S for løn, skat, feriepenge og alle andre administrative forpligtelser i forhold til medarbejderen.

Under hele forløbet holder vi kandidaten i hånden og hjælper – også hvis der er brug for ekstra sparring.

otte hænder, der holder i hånden sort/hvid

Hvordan kan vi hjælpe dig?

Skulle du gå hen og blive syg, er det meget vigtigt at du:

  1. Ringer til os hver dag på telefon 7370 7083. Du skal ringe til os en time før du skal møde ind på daghold, er det aften-/nathold, så ring om formiddagen senest kl. 12:00, så vi kan nå at finde en evt. afløser for dig. Bliver telefonen ikke besvaret, så læg en besked.

  2. Senest kl. 13:00 på din første sygedag fremsender tro og love-erklæring til os. Klik her

  3. Giver os besked senest kl. 14:00 om du er klar til at møde på job igen den efterfølgende dag